Νεότερο Θέμα Φυσικής

 

 

Επιστήμη για όλους

 

Ένας καινούριος τομέας με τίτλο «Επιστήμη για όλους» θεσπίζεται στην ενότητα «Θέματα Φυσικής». Σε αυτόν τον τομέα γίνεται προσπάθεια για ερμηνεία και ανάλυση θεμάτων Φυσικής, Χημείας, Ηλεκτρονικών χωρίς τη χρήση μαθηματικών εκφράσεων, ώστε να γίνει κατανοητή η φυσική σημασία τους από αναγνώστες χωρίς ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα, οι οποίοι σηματοδότησαν την έναρξη της σύγχρονης Φυσικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ερμηνεία του ηλεκτρισμού με απλά λόγια.

 

Συγγραφέας: Πορλιδάς Δημήτριος

Βιογραφικό Σημείωμα

electronics@porlidas.gr

Facebook

Linkedin


   
 

Επιστήμη για όλους

 

  Θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων
  Πείραμα Franck - Hertz
  Μέτρηση λόγου e/m Ηλεκτρονίου
  Μέτρηση της σταθεράς του Planck (.pdf)
  Περίθλαση Ηλεκτρονίων (.pdf)
  Μελέτη Κβαντικών Μεταπτώσεων στο άτομο Na (.pdf)
  Σύντομα περισσότερα θέματα...
   

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ώστε να γίνει η ιστοσελίδα μου καλύτερη.

© 2017 Πορλιδάς Δημήτριος