Επιστήμη για όλους

 

Ένας καινούριος τομέας με τίτλο «Επιστήμη για όλους» θεσπίζεται στην ενότητα «Θέματα Φυσικής». Σε αυτόν τον τομέα γίνεται προσπάθεια για ερμηνεία και ανάλυση θεμάτων Φυσικής, Χημείας, Ηλεκτρονικών χωρίς τη χρήση μαθηματικών εκφράσεων, ώστε να γίνει κατανοητή η φυσική σημασία τους από αναγνώστες χωρίς ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα, οι οποίοι σηματοδότησαν την έναρξη της σύγχρονης Φυσικής.

 

Συγγραφέας: Πορλιδάς Δημήτριος

Βιογραφικό Σημείωμα

electronics@porlidas.gr

Facebook

Linkedin


   
 

Οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα

 

Ηλεκτρισμός (Μέρος 1ο)

   

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ώστε να γίνει η ιστοσελίδα μου καλύτερη.

© 2017 Πορλιδάς Δημήτριος