Νεότερη Κατασκευή

Γεννήτρια Κυματομορφών βασισμένη σε FPGA, υλοποίηση συστήματος σύνθεσης μουσικού σήματος

Συγγραφέας: Πορλιδάς Δημήτριος

Βιογραφικό Σημείωμα

electronics@porlidas.gr

Facebook

Linkedin


   

Τροφοδοτικό 0.8V - 5.0V & Γεννήτρια Κυματομορφών βασισμένη σε μικροελεγκτή AVR

Ηλεκτρονική Ταμιακή Μηχανή βασισμένη σε μικροελεγκτή AVR και δίαυλο I2C

AVR ISP USB, χαμηλού κόστους USB In System Programmer για μικροελεγκτές AVR

Αναπτυξιακή Πλακέτα χαμηλού κόστους για μικροελεγκτές AVR ATmegaXX

I2C EEPROM Αναγνώστης - Προγραμματιστής με RS232 σειριακή επικοινωνία

3.3V σε 5V Αμφίδρομος Μετατροπέας χαμηλού κόστους

8 Bit Απαριθμητής Αύξησης - Ελάττωσης για εργαστηριακή χρήση

Φορτιστής μπαταριών γενικής χρήσης

Βιβλιοθήκες και παραδείγματα κώδικα για AVR και FPGA

   

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ώστε να γίνει η ιστοσελίδα μου καλύτερη.

© 2017 Πορλιδάς Δημήτριος