Ο Πορλιδάς Δημήτριος είναι ερευνητής στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, υποψήφιος Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδικεύεται σε εφαρμογές με FPGA και μικροελεγκτές. Παράλληλα εργάζεται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως Επικεφαλής του Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης. Κατέχει πτυχίο Φυσικού και μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στην Ηλεκτρονική Φυσική – Ραδιοηλεκτρολογία (με ειδίκευση στην Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων) με άριστα (9,17/10) του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εξειδίκευση:

  • Σχεδιασμός Αναλογικών και Ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
  • Υλοποίηση συστημάτων με FPGA
  • Σχεδιασμός υλικού και λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων
  • Επισκευή βλαβών - δυσλειτουργιών και επίλυση προβλημάτων σχεδιασμού και παραγωγής

 

Συγγραφέας: Πορλιδάς Δημήτριος

Βιογραφικό Σημείωμα

electronics@porlidas.gr

Facebook

Linkedin


   

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Προσωπικές Πληροφορίες

 

Όνομα

Ημερομηνία Γέννησης

Τόπος κατοικίας

Οικογενειακή κατάσταση

Εναλλακτικά e-mail

 

Πορλιδάς Δημήτριος

Απρίλιος 2, 1970

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Έγγαμος

DPorlidas@helpe.gr, dporli@physics.auth.gr

 

Επαγγελματική Εμπειρία

 

Χρονική Περίοδος

Επωνυμία Εργοδότη

Είδος Επιχείρησης

Τίτλος - Θέση

 

Σεπτέμβριος 1997 - Σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Όμιλος εταιρειών

Υποδιευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης

 

Χρονική Περίοδος

Επωνυμία Εργοδότη

Είδος Επιχείρησης

Τίτλος - Θέση

 

Ιανουάριος 1994 - Αύγουστος 1997

Σ. Πανταζόπουλος - Ι. Παυλούδης ΟΕ

Ηλεκτρονικές Ταμιακές Μηχανές - Εξοπλισμός Γραφείου

Επικεφαλής Τεχνικού Τμήματος

 

Χρονική Περίοδος

Επωνυμία Εργοδότη

Είδος Επιχείρησης

Τίτλος - Θέση

 

Ιούλιος 1992 - Δεκέμβριος 1993

ΕΛΚΑ ΑΕ

Ηλεκτρονικές Ταμιακές Μηχανές

Τεχνικός

 

Χρονική Περίοδος

Επωνυμία Εργοδότη

Είδος Επιχείρησης

Τίτλος - Θέση

 

Δεκέμβριος 1988 - Ιούνιος 1992

Ακύλας Αγραφιώτης

Βιοτεχνία Ενδυμάτων

Τεχνικός

 

Εκπαίδευση

 

Εκπαιδευτικός Φορέας

Τίτλος που απονεμήθηκε

Πεδίο Σπουδών

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Υλοποίηση αλγορίθμων σε αναπροσαρμόσιμα συστήματα

 

Εκπαιδευτικός Φορέας

Τίτλος που απονεμήθηκε

Πεδίο Σπουδών

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.)

Ηλεκτρονική Φυσικής - Ραδιοηλεκτρολογίας

 

Εκπαιδευτικός Φορέας

Τίτλος που απονεμήθηκε

Πεδίο Σπουδών

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πτυχίο ΑΕΙ

Φυσική

 

Εκπαιδευτικός Φορέας

Τίτλος που απονεμήθηκε

Πεδίο Σπουδών

 

3η Εσπερινή Επαγγελματική Σχολή Θεσσαλονίκης

Πτυχίο Τεχνικής Σχολής

Ηλεκτρονικών Εδικοτήτων (Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης)

 

Συμμετοχή σε Σεμινάρια

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Τίτλος που απονεμήθηκε

 

Νοέμβριος 2015

Falck

Fire Incident Command Course for Petrochemical and Tank Farm Industries (M242)

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Τίτλος που απονεμήθηκε

 

Μάρτιος, 2014

ΕΕΔΕ

Basic Managment Skills

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Τίτλος που απονεμήθηκε

 

 

Ιούλιος, 2011

SIAD Integrated Technical Service

Training Course (Compressor components description – process description – troubleshooting – easy maintenance)

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Τίτλος που απονεμήθηκε

 

Νοέμβριος, 2010

Hyperion Systems Engineering

Simulation Configuration Course

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Τίτλος που απονεμήθηκε

 

Δεκέμβριος, 2005

EXXON MOBIL Engineering Europe LTD

Powerforming Training Course

 

Συμμετοχή σε Εργασίες

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

 

 

 

Εργασία

 

 

2018 - Σήμερα

Ελληνικά Πετρέλαια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμ. Φυσικής & Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμ. Πληροφορικής

Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ

Έξυπνο σύστημα αισθητήρων ανίχνευσης διαρροής σε αγωγούς μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Εργασία

 

2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υλοποίηση συστήματος σύνθεσης μουσικού σήματος με FPGA

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Εργασία

 

2013

Ελληνικά Πετρέλαια

Βελτιστοποίηση λειτουργίας Μονάδας Ανάκτησης Θείου (SRU)

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Εργασία

 

 

 

2010 - 2017

Ελληνικά Πετρέλαια

Διαδικασίες ξεκινήματος και σταματήματος λειτουργίας διυλιστηρίου

Διαδιακασίες λειτουργίας διυλιστηρίου

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης διυλιστηρίου

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Εργασία

 

2009

Olympia Electronics - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας πομποδεκτών με πρωτόκολλο επικοινωνίας Zig - Bee

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Εργασία

 

2008

Ελληνικά Πετρέλαια

Αναθεώρηση συστημάτων ασφαλείας Μονάδας Ανάκτησης Θείου (SRU)

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Εργασία

 

2008

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχεδιασμός και υλοποίηση Ηλεκτρονικής Ταμιακής Μηχανής

 

Χρονική Περίοδος

Φορέας

Εργασία

 

 

 

1995

Σ. Πανταζόπουλος - Ι. Παυλούδης ΟΕ

Τροποποίηση Λογισμικού και Υλικού Ηλεκτρονικής Ταμιακής Μηχανής ΕΛΚΑ ώστε να συμμορφωθεί με αλλαγές στην Ελληνική Νομοθεσία

 

 

Δημοσιεύσεις

PCI 2019

MOCAST 2019

PATMOS 2019

MOCAST 2018

 

 

 

Study of the acoustic noise in pipelines carrying oil products in a refinery establishment

Pipeline Leak Detection in Noisy Environment

Smart sensor system for leakage detection in pipes carrying oil products in noisy environment

Software Design for a Sound Processing Embedded System

 

 

Δεξιότητες

Τεχνικές

 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α'

Γλώσσες Επικοινωνίας

Γνώση και χρήση Προγραμμάτων

 

Γλώσσες Προγραμματισμού

Οργανωτικές και Διοικητικές

ικανότητες

 

Ελληνικά, Αγγλικά

Xilinx ISE, Atmel Studio, LabVIEW, NI Multisim, EagleCAD, KiCad, Mathematica, OriginLab,

Microsoft Office, Photoshop

VHDL, C#, Fortran

Άνεση στην προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον, οργανωτική ικανότητα, ευκολία στην

ανάληψη πρωτοβουλιών, επιμονή στην επίτευξη στόχων, ακρίβεια και προσοχή στη

λεπτομέρεια, εχεμύθεια, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα.

   

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ώστε να γίνει η ιστοσελίδα μου καλύτερη.

© 2019 Πορλιδάς Δημήτριος