Εισαγωγή στον προγραμματισμό μικροελεγκτών AVR8

σε γλώσσα προγραμματισμού Embedded C

 

Οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται κατά κόρο στα ηλεκτρονικά. Είναι προγραμματιζόμενες διατάξεις που ενσωματώνουν σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC) μονάδες επεξεργασίας και περιφερειακά κυκλώματα, καθιστώντας έτσι απλούστερο και ευκολότερο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μικροελεγκτών, από πολλούς κατασκευαστές και με διαφορετικές δυνατότητες. Οι μικροελεγκτές AVR της ATMEL είναι σχετικά φθηνοί, εύκολοι στον προγραμματισμό και υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ελεύθερα εργαλεία για αυτούς. Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στα κεφάλαια που παρουσιάζονται, μπορείτε να συνθέσετε τον δικό σας κώδικα σε γλώσσα C, ώστε να είναι ευέλικτος, σταθερός και γρήγορος για την ανάπτυξη των εφαρμογών σας.

 

Συγγραφέας: Πορλιδάς Δημήτριος

Βιογραφικό Σημείωμα

electronics@porlidas.gr

Facebook

Linkedin


     
  Εισαγωγική παρουσίαση  
  Αναπτυξιακή Πλακέτα–Μικροελεγκτής  
  Περιβάλλον εργασίας–παραδείγματα σύνταξης  
  Δήλωση μεταβλητών  
  Αριθμητικοί και λογικοί τελεστές  
  Εντολές Embedded C for AVR MCUs  
  Εντολές while(), if(), for(), switch(), return  
  Πληκτρολόγιο matrix 4x4  
  Οθόνη LCD 2x16 (4x20)  
  Χειρισμός διακοπών -Interrupts (IRQ)- στον ATmega16  
  Χειρισμός διακοπών -Interrupts (IRQ)- στον ATmega2560  
  Rotary Encoder (ROT)–Υλοποίηση με εξωτερική διακοπή (IRQ) στον ATmega16  
  Rotary Encoder (ROT)–Υλοποίηση με εξωτερική διακοπή (IRQ) στον ATmega2560  
  Timers/Counters–PWM στον ATmega16  
  Timers/Counters–PWM στον ATmega2560  
  Seven Segment Display–Πολυπλεγμένη λειτουργία στον ATmega16  
  Λήψη και αποστολή δεδομένων μέσω USART στον ATmega16  
  Λήψη και αποστολή δεδομένων μέσω USART στον ATmega2560  
  Αισθητήρες θερμοκρασίας/υγρασίας DHT11–DHT22 (AM2302)   
  ADC στον ATmega16  
  ADC στον ATmega2560    YouTube video  
  Χρήσιμες ρουτίνες (tips) UPD 22.12.2017  
  Ολοκληρωμένος κώδικας για χρήση ως λειτουργικό σύστημα σε ATmega16: Atmel Studio 7 prj  .c files  
  Ολοκληρωμένος κώδικας για χρήση ως λειτουργικό σύστημα σε ATmega2560: Atmel Studio 7 prj  .c files  elements  
  Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης βασισμένο σε AVR ATmega2560  
  High Voltage Reset Atmega 2560  
     

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ώστε να γίνει η ιστοσελίδα μου καλύτερη.

© 2021 Πορλιδάς Δημήτριος