Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων

ATMEL AVR8

XILINX SPARTAN 3E

ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής

(Ραδιοηλεκτρολογίας)

 

Συγγραφέας: Πορλιδάς Δημήτριος

Βιογραφικό Σημείωμα

electronics@porlidas.gr

Facebook

Twitter

Linkedin


     
  MCU AVR8 ATMEL  

 

 

 

 

 
  • Παράδειγμα αποστολής δεδομένων σε RS232 (.c) (.pdf), οδηγίες (.pdf)
 
 
  • Σύνδεση πληκτρολογίου matrix 4x4 (.c) (.pdf), οδηγίες (.pdf), εργασία (.pdf)
 
 
  • Υλοποίηση ηλεκτρονικής κλειδαριάς 1 (.c) (.pdf), 2 (.c) (.pdf), 3 (.c) (.pdf),
 
   
 
  • Χρήση του ADC, υλοποίηση βολτόμετρου 0-5V, παραδείγματα αποστολής και λήψης δεδομένων από υπολογιστή με RS232 (.c zip) (AT2560 prj zip)                                                                                                 
 
 
  • Υλοποίση ψηφιακού θερμόμετρου: με DHT11 και LM35 (.c zip), με DHT22 (.c)
 
   
   
   
   
   
     
 

FPGA XC3S500E XILINX

 
   
   
   
   
   
 
  • Σύνδεση οθόνης VGA 640x480 στο Spartan-3E
 
     
  Useful Links:  
   
   
   
   
     
  Drivers:  
   
     
  KiCad  
 
  • Βασικά βήματα σχεδιασμού σχηματικών και PCB (.pdf)
 
     

© 2016 Πορλιδάς Δημήτριος