Θεώρημα Miller

Πυκνωτής Αντιστάθμισης

 

     Σύμφωνα με το θεώρημα Miller, όταν μια σύνθετη αντίσταση τοποθετηθεί μεταξύ δύο σημείων Α και Β αυτή μπορεί να αντικατασταθεί ισοδύναμα με δύο αντιστάσεις από τα Α και Β προς τη γείωση.

 

 

Συγγραφέας: Πορλιδάς Δημήτριος

Βιογραφικό Σημείωμα

electronics@porlidas.gr

Facebook

Twitter

Linkedin


 

 

     Σύμφωνα με το θεώρημα Miller, όταν μια αντίσταση τοποθετηθεί μεταξύ δύο σημείων Α και Β αυτή μπορεί να αντικατασταθεί ισοδύναμα με δύο αντιστάσεις από τα Α και Β προς τη γείωση. Το μέγεθος των αντιστάσεων εξαρτάται από την απολαβή σύμφωνα με τις σχέσεις του παρακάτω σχήματος. Για μεγάλες τιμές απολαβής η RB έχει τιμή περίπου ίση με την R, ενώ η RA παρουσιάζεται σημαντικά μικρότερη. Το θεώρημα ισχύει και για σύνθετες αντιστάσεις.

     Στην περίπτωση που η αντίσταση μεταξύ του κόμβου Α και Γ έχει χωρητικό χαρακτήρα έχουμε:

     Επειδή στους ενισχυτές αναστροφής που μελετάμε το κέρδος Κυ είναι η απολαβή Α του ενισχυτή και είναι αρνητικός αριθμός έχουμε τελικά:

     Όπου C ο πυκνωτής αντιστάθμισης και CA ο ισοδύναμος κατά Miller πυκνωτής.

 
 

Αρχείο .pdf για κατέβασμα

 

© 2007 Πορλιδάς Δημήτριος