Επίλυση ζητημάτων εγκατάστασης οδηγών συσκευών

και προγραμμάτων στα Windows 10

Αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποιο εξειδικευμένο υλικό ή παλαιότερης τεχνολογίας και οι οδηγοί για τα Windows10 δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή, τότε τα Windows δε θα σας επιτρέψουν να τους εγκαταστήσετε. Μερικές φορές η σύνδεση με μια συσκευή αποτυγχάνει λόγω «μη έγκυρης άδειας οδηγών συσκευής» ή σε άλλες περιπτώσεις, η τελευταία έκδοση οδηγών (ή προγράμματος) δε λειτουργεί σωστά, ενώ μια παλαιότερη έκδοση λειτουργούσε κανονικά, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να είναι εγκατεστημένες και οι δύο εκδόσεις ταυτόχρονα ή να αντικατασταθεί η νεότερη. Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα για μερικές περιπτώσεις.

Συσκευές - Προγράμματα:

 • USBasp
 • Xilinx ISE Design Suite 14.7 (Project Navigator & iMPACT)
 • Spartan-3E cable (Usb Port - USB21)
 • Prolific PL2303HX USB to RS232

 

Συγγραφέας: Πορλιδάς Δημήτριος

Βιογραφικό Σημείωμα

electronics@porlidas.gr

Facebook

Linkedin


 

 

 

 

 

 

 

Αν χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποιο εξειδικευμένο υλικό ή παλαιότερης τεχνολογίας και οι οδηγοί για τα Windows10 δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή, θα χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την επιλογή «επιβολή υπογραφής των προγραμμάτων οδήγησης», γιατί διαφορετικά τα Windows δε θα σας επιτρέψουν να τους εγκαταστήσετε. Η τυπική διαδικασία είναι να κάνετε εκκίνηση στα Windows σε κατάσταση Εκκίνηση για προχωρημένους.

 

πάτε στην Εκκίνηση

κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [Shift] και κάνετε κλικ στο Επανεκκίνηση

 

ή πάτε στις Ρυθμίσεις -> Ενημέρωση και ασφάλεια -> Αποκατάσταση -> Επανεκκίνηση τώρα

 

ή πάτε στις Ρυθμίσεις

στο πεδίο αναζήτησης γράψτε Εκκίνηση για προχωρημένους

 

(Η οθόνη Επιλογές εκκίνησης για προχωρημένους θα εμφανιστεί.)

 

κάνετε κλικ στο Αντιμετώπιση προβλημάτων -> Επιλογές για προχωρημένους -> Ρυθμίσεις Εκκίνησης -> Επανεκκίνηση

 

(Μετά την επανεκκίνηση των Windows 10 θα δείτε την οθόνη Επιλογές εκκίνησης.)

 

Πατήστε [F7] για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Απενεργοποίηση επιβολής υπογραφής των προγραμμάτων οδήγησης. Στη συνέχεια, αφού τα Windows εκκινήσουν, μπορείτε να εγκαταστήσετε οδηγούς χωρίς ψηφιακή υπογραφή. Τα Windows θα εμφανίσουν μήνυμα ότι οι οδηγοί είναι χωρίς υπογραφή, αλλά μπορείτε να το αγνοήσετε και να προχωρήσετε με την εγκατάσταση επιλέγοντας Εγκατάσταση οπωσδήποτε. Μετά την εγκατάσταση, το υλικό που θέλετε να συνδέσετε θα λειτουργεί χωρίς προβλήματα, αλλά όταν θα κάνετε κανονική εκκίνηση ξανά, υπάρχει περίπτωση τα Windows να μην αναγνωρίζουν τους οδηγούς αναφέροντας ότι δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή.

 

 

Μια άλλη μέθοδος να απενεργοποιήσετε την επιβολή υπογραφής των προγραμμάτων οδήγησης είναι μέσω του bcdedit.exe από τη Γραμμή εντολών. Αυτή η μέθοδος υποτίθεται ότι απενεργοποιεί την επιβολή υπογραφής των προγραμμάτων οδήγησης μόνιμα στα Windows 10 (ακόμα και μετά από επανεκκινήσεις). Δυστυχώς, σε μερικές περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό να γίνει εγκατάσταση ανυπόγραφων οδηγών ή μετά από κάποιες επανεκκινήσεις είναι πιθανό τα Windows να μην αναγνωρίζουν τους οδηγούς αναφέροντας ότι δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή. Παρόλα αυτά για να απενεργοποιήσετε την επιβολή υπογραφής των προγραμμάτων οδήγησης είναι μέσω του bcdedit.exe πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες:

 

κάνετε δεξί κλικ στην Εκκίνηση

κάνετε κλικ στην Γραμμή εντολών (Διαχειριστής)

πληκτρολογήστε: bcdedit.exe /set nointegritychecks on

πατήστε [Enter]

 

Για να εργοποιήσετε ξανά την επιβολή υπογραφής των προγραμμάτων οδήγησης πρέπει να κάνετε το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά πληκτρολογήστε:

bcdedit.exe /set nointegritychecks off

 

 

 

Η καλύτερη μέθοδος είναι να βρείτε οδηγούς με ψηφιακή υπογραφή και να τους εγκαταστήσετε χωρίς να εμπλέκεστε με την επιβολή υπογραφής των προγραμμάτων οδήγησης των Windows 10 (ή Windows 8/8.1). Αυτό είναι αρκετά δύσκολο γιατί οι οδηγοί προέρχονται από τους κατασκευαστές και είναι εξειδικευμένοι για κάθε συσκευή. Σε μερικές περιπτώσεις όμως είναι δυνατό να βρεθούν εναλλακτικοί οδηγοί. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι οι οδηγοί για τους προγραμματιστές USBasp και USBtiny οι οποίοι βασίζονται και οι δύο στις βιβλιοθήκες libusb. Αν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τους οδηγούς που είναι διαθέσιμοι για κατέβασμα στη σελίδα του σχεδιαστή (http://www.fischl.de/usbasp/) θα ανακαλύψετε ότι δεν είναι δυνατό γιατί είναι ανυπόγραφοι και φυσικά ο προγραμματιστής δεν θα αναγνωρίζεται από τα Windows 10. Για να εγκαταστήσετε οδηγούς με ψηφιακή υπογραφή πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες:

 

USBasp and USBtiny

 • Κατεβάστε το Zadig από http://zadig.akeo.ie/ (προσέξτε ότι για τα Windows XP υπάρχει διαφορετικός σύνδεσμος).
 • Συνδέστε τη συσκευή USBasp ή USBtiny. Σε περίπτωση που ο μικροελεγκτής χρησιμοποιεί USBasp ή USBtiny bootloader, βάλτε τον σε κατάσταση bootloading.
 • Αν έχετε εγκαταστήσει ήδη οδηγούς χωρίς υπογραφή θα υπάρχει το σύμβολο  στη Διαχείριση Συσκευών και θα πρέπει να τους απεγκαταστήσετε.
 • Περιμένετε τα Windows να εντοπίσουν τη συσκευή (θα αναφέρουν ότι Δεν βρέθηκαν οδηγοί). Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ζητήσει να ψάξουν για οδηγούς, κλείστε το ή πατήστε Ακύρωση.
 • Εκτελέστε το Zadig. Θα εντοπίσει τη συσκευή USBasp ή USBtiny, ή όποια άλλη συσκευή έχετε συνδεδεμένη.
 • Στο πλαίσιο επιλογής επιλέξετε libusb-win32 (v1.2.6.0), κάνετε κλικ στο Install Driver και περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Μετά από αυτές τις ενέργειες η συσκευή USBasp ή USBtiny θα λειτουργεί κανονικά και τα Windows 10 θα αναγνωρίζουν τους οδηγούς γιατί έχουν ψηφιακή υπογραφή. Μπορείτε να δοκιμάσετε το Zadig και σε άλλες συσκευές επιλέγοντας σε κάθε περίπτωση τους κατάλληλους οδηγούς, ανάλογα με τις βιβλιοθήκες στις οποίες βασίζονται.

 

Εκτός από τα προβλήματα με τους οδηγούς έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και με προγράμματα. Το Xilinx ISE Design Suite 14.7 αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στα Windows 8/8.1 και Windows 10. Στο License Manager αποτυγχάνει να ανοίξει το προγραμμα αναζήτησης ώστε να εντοπίσουμε το Xilinx.lic το ίδιο και στα Project Navigator, Software Development Kit (SDK), Platform Studio (EDK) και iMPACT ώστε να εντοπίσουμε κάποιο project. Πολλές φορές το iMPACT αποτυγχάνε να συνδεθεί με το αναπτυξιακό δίνοντας το μήνυμαWARNING: iMPACT:923 -  Can not find cable, check cable setup! και κάπου στο Console εμφανίζεται το μήνυμα: Invalid device driver license. Ευτυχώς όλα αυτά τα προβλήμα μπορούν να λυθούν.

Μετά την εγκατάσταση του ISE Design Suite 14.7 πρέπει να κάνατε αλλαγές σε κάποια αρχεία.

 • Πάτε στο: C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64 και κάνετε αναζήτηση για libPortability. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι δύο αρχεία: libPortability.dll και libPortabilityNOSH.dll.
 • Πάτε στο: C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\EDK\lib\nt64 και κάνετε αναζήτηση για libPortability. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι το αρχείο libPortability.dll.
 • Μετονομάστε το libPortability.dll σε libPortability.dll.old και στους δύο φακέλους. (Σε περίπτωση λάθους να επαναφέρετε.)
 • Αντιγράψτε και επικολλήστε το libPortabilityNOSH.dll στους ίδιους φακέλους.
 • Μετονομάστε τα αντίγραφα σε libPortability.dll.

Κάνοντας τις παραπάνω αλλαγές είναι δυνατό να ανοίξει το προγραμμα αναζήτησης στα License Manager, Project Navigator, SDK, EDK και iMPACT. Αν το iMPACT αδυνατεί να συνδεθεί με το αναπτυξιακό κατά το Boundary scan όταν κάνουμε Initialize chain και δίνει το μήνυμα: WARNING: iMPACT:923 -  Can not find cable, check cable setup! το πρόβλημα είναι πιθανότατα με τους Jungo drivers και το windrvr6.sys. Αν κοιτάξουμε στο Console εμφανίζεται το μήνυμα: Driver windrvr6.sys version = 11.5.0.0. WinDriver v11.5.0 Jungo Connectivity (c) 1997 - 2014 Build Date: Jan 26 2014 x86_64 64bit SYS 13:30:18, version = 1150. Invalid device driver license. Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες:

 • Απεγκαταστήστε το Jungo WinDriver από τη Διαχείριση Συσκευών.
 • Διαγράψτε το  windrvr6.sys από το φάκελο c:\windows\system32\drivers.
 • Εκτελέστε το install_driver.exe με άδεια διαχειριστή από τη θέση c:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64. (Για να το κάνετε αυτό από τη Γραμμή εντολών ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.)

κάνετε δεξί κλικ στην Εκκίνηση

κάνετε κλικ στην Γραμμή εντολών (Διαχειριστής)

πληκτρολογήστε: cd\

πατήστε [Enter]

πληκτρολογήστε: cd Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64

πατήστε [Enter]

πληκτρολογήστε: install_driver.exe

πατήστε [Enter]

 

 

 

 

 

Ένα ακόμα ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι με το Prolific PL2303HX USB to RS232, το οποίο μπορούμε να το βρούμε σε καλώδια μετατροπείς USB σε RS232 ή σε modules. Φυσιολογικά, τα Windows 10 (ή τα Windows 8/8.1) μπορούν να βρούν αυτόματα οδηγούς και να τους εγκαταστήσουν, αλλά η συσκευή δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει με αυτούς τους οδηγούς (θα παρατηρήσετε το σύμβολο  στη Διαχείριση Συσκευών). Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες:

 • Κατεβάστε τους οδηγούς Prolific_3.3.11.152_v1.2.1 (πρόκειται για παλιότερη έκδοση).
 • Εκτελέστε το PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210.exe επιλέξτε Modify
 • Ανοίξτε τη Διαχείριση Συσκευών και κάνετε κλικ στο Prolific USB-to-Serial Comm Port
 • Κάνετε κλικ στο Update Driver Software -> Browse my computer for driver software -> Let me pick from a list of device drivers on my computer -> Prolific USB-to-Serial Comm Port Version: 3.3.11.152 [12/3/2010]  ->  Next

Μετά την εγκατάσταση η συσκευή θα λειτουργεί κανονικά μέχρι να την αποσυνδέσετε. Την επόμενη φορά που θα τη συνδέσετε ξανά τα Windows δεν θα την αναγνωρίζουν και θα πρέπει να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Χρήσιμο είναι να κάνετε έλεγχο στη σελίδα της Prolific για νέους οδηγούς για τα Windows 10, καθώς και στις σελίδες όλων των κατασκευαστών με τις συσκευές των οποίων αντιμετωπίζετε προβλήματα.

     

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ώστε να γίνει η ιστοσελίδα μου καλύτερη.

© 2017 Πορλιδάς Δημήτριος